Søppelslurving kan gi selvantennelse

— Selvantennelse er typisk for avfallsplasser, sier Sven Kåre Hagevik i brannvesenet.