• Trafikken suser ofte i 90 forbi den nye autopassportalen på Lura. Nå skal assisterende byggeleder Gaute Lunde Dirdal og Statens vegvesen registrere våre Autopass-briukker her og flere andre steder for å gi informasjon om trafikkavviklingen gjennom døgnet. Pål Christensen

Nå skal bombrikken din måle køen

I løpet av våren skal Autopass-brikken i frontruten brukes til å vise deg om det er kø eller forsinkelser på E39.