• 13 tungtransporter ble kontrollert mellom klokken 20 i går kveld og klokken to i natt. Kjøretøyene ble kontrollert for tungtransport og kjøre og hviletid. Hans E. H. Jacobsen

En av 13 tungtransporter fikk bruksforbud

Kontrollen skjedde på Krossmoen kontrollstasjon.