674 lærere mangler godkjenning

674 lærere i Rogaland grunnskolelærere har ikke godkjent undervisningskompetanse. Dette er alvorlig, mener Utdanningsforbundet i Rogaland.