Tilbyr drop inn om alkohol

Lurer du på om du eller en av dine nærmeste drikker litt mye? På Gausel kan du stikke innom for en uformell prat for å finne ut av det.

Publisert: Publisert:

Helse- og sosialsjef Anne Helene Frostestad (til venstre) og Marit Lohne tilbyr lavterskel alkoholveiledning til menigmann. Det er bare å stikke innom. Foto: Jan Inge Haga

«Litt for mye — litt for ofte» har Stavanger kommune kalt sitt nye tilbud. Målgruppe: De av oss som gjør nettopp det, drikker litt mer enn det som er bra for helsa.

— På mange måter er dette et velstandsproblem. Vi koser oss med et glass rødvin, men koser vi oss for kosens skyld eller koser vi oss for å dekke over noe annet? Har du en grei vane eller er du i faresonen? Er vanene dine bra for helsen din? spør Anne Helene Frostestad, helse- og sosialsjef i Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor.

Derfor kan du bare stikke innom for en prat en dag hvis du føler for det. Du kan få inntil tre konsultasjoner.

Hvorfor drikker du?

— Her gir vi et åpent tilbud til folk som kan få veiledning i forhold til sitt alkoholforbruk dersom de ønsker det. Det kan dreie seg om folk som tenker at drikkingen har kommet inn i et spor de ikke synes er greit for dem selv, familien eller omgivelsen. Vi håper og tror at besøket hos oss vil gi dem en aha-opplevelse, fortsetter hun.

Marit Lohne, fagkonsulent rus, supplerer:

— Vi ønsker å henvende oss til folk som greier seg - kanskje akkurat - og lurer på om de bør gjøre noe med det. Vi henvender oss også til pårørende som er bekymret over alkoholforbruket og lurer på hvordan de kan nærme seg problemet, sier hun.

— Vi vil også bevisstgjøre folk på hvilke fordeler og ulemper drikkingen medfører. Drikker du for eksempel for å få sove eller slappe av? Hvilke konsekvenser får det i så fall for konsentrasjonen neste dag?

Hensikten med tilbudet er å hjelpe folk som ønsker det med å endre sine alkoholvaner. Tilbudet er et forsøksprosjekt som varer ut 2014. Blir det en suksess er tanken at tilbudet skal utvides til alle de fire helse- og sosialkontorene i Stavanger. Bakgrunnen er at Stavanger kommune deltar et nordisk forskningsprosjekt på rusfelt i regi av Nordisk velferdssenter (NVC) i samarbeid med Helse Stavanger.

Informasjonen lagres ikke

Informasjonen fra samtalen er anonym. Det er bare den du snakker med, som vet innholdet i samtalen. Ingenting blir lagret noe sted - og dermed ikke journalført.

— Det blir opp til hver enkelt hva de så bestemmer seg for - om de ønsker å redusere drikkingen på egen hånd eller eksempelvis ta kontakt med fastlegen, sier Frostestad.

Begge understreker at mennesker som defineres som alkoholikere ikke er primærmålgruppa, men de kan også oppsøke kontoret.

— Tilbudet er ikke først og fremst rettet mot mennesker som har et for høyt alkoholkonsum i forhold til anbefalinger (se fakta, red.anm.), men der store og synlige konsekvenser som å miste jobb, familie, venner, sosial anseelse, alvorlig psykiske og somatiske plager ennå ikke har kommet til overflaten. Tilbudet er først og fremst rettet mot menigmann.

De understreker også at de kan hjelpe folk å bli bevisst på sine vaner: Dersom noe må endres, kan de ikke gjøre den jobben for deg!

Publisert: