- For lite fokus rundt bokvalitet

For mange boligfelt er for kjedelige. — I dag blir det ikke lagt nok vekt på hva som skaper god bokvalitet, mener Camilla Sjo Fasting.