• "Når det ikke føres protokoller, er det vanskelig å etterkontrollere viktige valg og avveininger i løpet av innkjøpsprosessen. Dette kan bidra til å svekke tilliten til offentlige innkjøp, og redusere muligheten til å avdekke forsømmelser og korrupsjon", skriver Rogaland Revisjon

Mange lovbrudd avdekket

Rogaland Revisjon har gransket Stavanger kommunes innkjøp. For innkjøp under en halv million er det avdekket mange brudd på lov om offentlige anskaffelser.