• Når nå Sandnes garanterer for lån til 28,6 millioner kroner, kan bedriftsidrettskretsens daglige leder, Torgeir Været, glede seg over at hele anlegget på tomten her på Forus, kan bli realisert. Pål Christensen

Sandnes garanterer for 28,6 millioner

Sandnes garanterer for et lån på 28,6 millioner kroner, og dermed er hovedfinansieringen av bedriftsidrettens gigantanlegg på Forus sikret.