• Her, på E 39 ved Tasta skole, kan det bli lang kulvert. Pål Christensen

Endelig enighet om lang kulvert

Vegvesenet har nå akseptert at det skal bygges lang kulvert på nye E39 forbi Tasta skole.