• Sps Margunn Nedrebø (t.v) og ordfører Olaug V. Bollestad (KrF) gikk etter befaringen i vår hver sin vei om Ravndal-hytta bør få bli stående i vernesonen. Jon Ingemundsen

Ravndalhytta til Kristiansand

Nå skal Fylkesmannen i Vest-Agder avgjøre om Gjesdals mest kjente fritidsbolig får bli stående i Figgjovassdragets vernesone.