• marshove.JPG

Tau fort blir historie

I løpet av ett år vil Tau fort på Marshove i Strand bli avhendet til grunneierne.