Tatt på fersk gjerning

Våkne naboer avverget et biltyveri natt til søndag.