Stavanger er i gang

Alle rektorer, representanter fra politiet, representanter for Personal og organisasjon og fra Beredskapsavdelingen i kommunen var til stede da Stavanger nylig arrangerte et temamøte om skarpe situasjoner, trusler og terror mot skolene.