• Erling Søyland var leder for Forum Ku i tre år. Han forteller at han én gang fikk telefon midt på natten fra en bonde han ikke kjente som var fortvilet over den økonomiske situasjonen han var i. Pål Christensen

Tilbyr en hjelpende hånd for bønder i nød

— Å være bonde i en stadig mer krevende hverdag er tøft mentalt, fysisk og økonomisk, sier bonden Erling Søyland. Han er initiativtaker for en førstelinjetjeneste for bønder som sliter.