• Barnevern-0001.jpg Pål Christensen

Styrker hjelpen til familiehjem

Stavanger Barnevernsenter arbeider med å utarbeide en plan for å øke kompetansen blant veilederne. Planen kommer etter klager fra såkalte familiehjem.