• I midten av mars får du vite om du er blant de heldige som får barnehageplass i første runde. Jarle Aasland

2400 vil ha barnehageplass i Stavanger

Bortfallet av kontantstøtten har ikke gjort søkerbunken til barnehagene betydelig større.