• Rygjabø-elever på skolebenken utenfor Judaberg i mai. Fra venstre Sjur Vikra fra Karmøy, Erik Dybdahl, Stavanger, Erik Wasbø, Stavanger, Trygve Espevold, Vikedal, Arne Særvoll, Stavanger og Even Lund fra Sola. Pål Christensen

Rygjabøs skjebne skal avgjøres

Blir Rygjabø videregåede skole opprettholdt, nedlagt, splittet eller underlagt Strand videregående skole? Svaret kommer 19. november. Kanskje.