• Jær-ordførerne Mons Skrettingland i Hå, Reinert Kverneland i Time og Ane Mari Braut Nese i Klepp styrer omtrent helt like kommuner. Kverneland er antakelig landets rikeste ordfører, men Klepp har størst private formuer. I Hå betaler grisebonde Tommy Hadland 5 ganger mer skatt enn multimillionær og IKM-gründer Ståle Kyllingstad i Klepp. Odd Pihlstrøm

Mer rikdom i Kleppenn i Time og Hå

Jærkommunene Klepp, Time og Hå har omtrent likt folketall og ganske lik næringsstruktur. Men Klepp ligger hakket foran i privat rikdom, særlig i forhold til Hå.