Jæren har fått kemner

Fire skatteoppkrevjarkontor på Jæren har blitt eitt kontor.