Trafikkulykke i Årdal

Én person skal være lettere skadd.Trailer og brøytebil skal være involvert.