• Kristian Jacobsen

- Ekstremsporthall vil gjøre byen god

Debatten under ungdommens bystyre handlet verken om boligbygging, utvikling av universitetet, kollektivtrafikk eller hva vi skal leve av «etter oljå».