• Stein J. Bjørge, Scanpix

1,2 millioner til barn og unge

Pengene skal brukes til ungdomstiltak i Stavanger.