Kåre Kvamme er død

Minneord: Det var med sorg vi mottok meldingen om at Kåre Kvamme døde 27. august, 87 år gammel.

  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Kåre ble født og vokste opp på Voss, som yngst av en søskenflokk på seks. Etter folkeskole og folkehøgskole på Framnes, gikk han på Voss offentlige gymnas. Senere tok han også lærerskolen på Stord.

Den første lærerjobben hadde han på Frøyland skule i Time, og der traff han Solveig Årrestad som han ble gift med i 1964. De fikk etter hvert fire barn: Norunn, Kjartan, Kristin og Erlend. Han var også lærer i Ringsaker i sju år, før han søkte jobb i Lund kommune. Her ble Kåre Kvamme ansatt som rektor ved Lund barne- og ungdomsskole i 1971, en jobb han hadde fram til 1995. Da ble Kvamme ansatt som kirkeverge i kommunen, en stilling han hadde til han ble pensjonist.

Kåre Kvamme har satt store spor etter seg i lokalsamfunnet som rektor, kirkeverge og som svært aktiv i frivillig arbeid i Lund. Som rektor viste han stor omsorg for elevene, og gode samarbeidsevner. Som kirkeverge jobbet han mye for å styrke kirkens plass og arbeid i lokalsamfunnet.

Kåre Kvamme brukte mye tid i frivillig arbeid som Menighetsrådsleder i en årrekke, leder i Diakoniutvalget og engasjert i misjonsarbeid blant annet som aktiv medarbeider på NMS’ årlige julemesse. Han likt å synge og var med i Menighetskoret i mange år. Han var også svært interessert i lokalpolitikk og satt i kommunestyret for KrF.

De siste årene av sitt liv ble Kåre rammet av sykdom, som førte til at han ikke kunne delta i lokalsamfunnet som før. Men vi som husker han fra og for hans store innsats som yrkesaktiv og hans omfattende frivillig arbeid, takker for han gode og inkluderende innsats i lokalsamfunnet i Lund. Våre tanker går til Solveig og de fire barna og barnebarn som har mistet en god ektemann, far og morfar og farfar.

Vi lyser fred over Kåre Kvammes gode minne.

Kjell Erfjord S

Publisert: