• Kristian Jacobsen

– Arbeidsmoral viktigere enn norskkunnskaper