• FOTO: Lars Idar Waage

Kvinner styrer 12 av 15 kjøpesentre