Dømt for 52 forhold

En mann (34) uten fast bopel er dømt til fengsel i ett år og ni måneder for hele 52 straffbare forhold.