21 kjøretøy mistet skiltene

Statens Vegvesen var ute med fotobil på FV 44 Hinna/FV 509 Stangeland i Sola