• Bonde Ivar Tangeraas frå Sauda nyttar isen til å kjøra traktor på til vanskeleg tilgjengelege hogstområde. Han meiner folk må bruka hovudet når dei skal utpå isen, og meiner at det offentlege ikkje kan ta ansvaret for folks tryggleik på kvart minste islagte vatn rundt om kring. Ivar Tangeraas

Lei hysteri, kjører traktor på isen

Saudabonde Ivar Tangeraas tykkjer det blir for mykje ismas for tida, folk må bruka hovudet, så går det som oftast bra, meiner han.