• 13 gebyr og 7 forenklede forelegg var resultatet etter UPs to timer lange kontroll i Arne Garborgs veg onsdag ettermiddag.

Brynebuen slarver med bilbeltet

Time-lensmann Arild Oftedal er langt fra fornøyd med at 13 bilister ikke brukte bilbelte i Arne Garborgs veg i tidsrommet 12.00 til 14.00 onsdag.