• Ine Mæland Goa

Skabb på sykehjem

Det er funnet skabb hos beboere og ansatte ved Rosendal sykehjem i Stavanger.