Vil unngå komite- klumping

Den nye rogalandsbenken på Stortinget er samde i at dei bør unngåsituasjonen i forrige periode der halvparten av representantane vari energi— og miljøkomiteen.