Bedre inneklima

Fram til 2006 har kommunen planer om å bruke 87 millioner kroner på bedre inneklimaet ved åtte av byens skoler. I hovedsak skal arbeidet gå ut på å forbedre skolenes ventilasjonsanlegg.