Irritert på byplansjefen

Byplansjef Jan A. Bekke— heien har ertet på seg Aps Else J. Langøen. Årsaken er at Langøen har bedt om svar på en del spørsmål om fortetting i Smeaheia. Men svarene lar vente på seg.