Strid om Sviland-utbygging

At han våger! Jeg må telle til ti for at jeg ikke skal si noe skikkelig ille, freser Terje Eggebø. Kommuneplanlegger Marco Zanussi er årsaken.