UNG id for Jæren

Over kommunegrenser og andre vanlege grenser arrangerer ungdom si eiga messe i helga. Kongeparken er arena for svært ulike aktivitetar og ulike kulturar. Det er ungdom frå Klepp, Time, Hå og Gjesdal som står bak i lag med kulturkontora i kommunane. Ungdom og vaksne er inviterte til å koma og sjå.