• - Dette er noe mange mødre er redd for. Derfor er det viktig å huske på at det skjer sjelden, sier Torbjørn Eggebø. Han er avdelingssjef ved Kvinneklinikken ved SUS. Pål Christensen

Kvinner blir lagt på barsel etter en dødfødsel

Sykehuset vil vurdere praksisen med å legge kvinner på barselavdelingen etter en dødfødsel.