Sandnes truer med flyktningstopp

Sandnes kommune vil nekte å ta imot flyktninger dersom ikke Husbanken øker tilskuddsrammen. — Vi godtar ikke at Stavanger får høyere tilskudd enn oss, sier rådmann Tore Sirnes.