Strand SV protesterer mot møteflytting

Kommunestyremøtet som skal behandle saken om Jørpelandsvassdraget er flyttet én uke fram, noe Strand SV mener er gjort på en ureglementær måte.