• Her sier 8 av 9 politikere politikerne ja til pils ute på Bryne fram til klokken 01.30. Ingebjørg K. Undheim (V), Anne Brit Ree (Ap), Sverre Risa (Krf) den eneste som så nei, Bjarne Undheim (Sp), rådmann Brit Nillsson Edland, ordfører Reinert Kverneland (H), formannskapssekretær Tone Storesætre, Staale Grude Haaland (H), Trude Høyland Digernes (H), Margret Hagerup (H) og Petter Lorentz Stabel (Frp). Geir Sveen

Her sier de ja til nattpils

Time formannskap tok i dag protestene fra utestedene til følge og åpner for skjenking ute også om natta på Bryne. Men hovedstaden på Jæren får ikke nattklubbevilling.