Statens vegvesen vann saka om Lysefjordbrua i Høgsterett