Bom ved Lyngdal

Bompengeprosjektene for bilister fra Rogaland står nærmest i kø for å slippe til.