Tilbakeslag for Suldal

SULDAL: I motsetnad til dei fleste andre, har Suldal kommune satsa store ressursar på landbruksnæringa dei siste åra. Nedlegginga av meieriet er eit tilbakeslag.