Tvangsmulkt mot to avfallsfirmaer

Fylkesmannen har ilagt et bosscontainerfirma i Stavanger tvangsmulkt to ganger. Et annet har fått varsel om tvangsmulkt. Et tredje er også under oppsikt.