- Man kan aldri slå respekt inn i et barn

Barnepsykolog Magne Raundalen mener at ris i barneoppdragelsen er som å rygge mot steinalderen.