- Nesten ikke ørenslyd å få

Velforeningen i Schancheholen har målt støy fra Motorveien helt opp i 70 decibels på SIFs lilleputtbane. Grensen for støy i boligområder skal ikke overstige 55 decibel.