Firma ber lensmann forhandle radarvarslere

Få har større varelager enn lensmannen i Bjerkreim.