• Arnt Olav Kllippenberg

Egersund i strålende sol