• Obrestad fyr ligg på ein odde der moreneryggen går over i lause lufta. Her er naturen, både hav og himmel tett på. Pål Christensen

Obrestad fyr skal bli kvitt igjen

To år under telt, opptørka vegger, ny mørtel, nye fuger og så kvit kalk utanpå. Slik vil Obrestad fyr framstå i gammal glans.