• Jæren tingrett trenger å oppbemanne med et ekstra dommerårsverk og to saksbehandlerårsverk til i alt vel 28 årsverk for å holde unna en sterkt økende saksmengde, mener sorenskriver Anne Marie Aarrestad. Pål Christensen

Jæren tingrett oversvømmes av straffesaker

Jæren tingrett hadde i første halvår 2014 hele 49 prosent flere innkomne straffesaker enn i samme periode i fjor. Domstolen trenger tre ekstra årsverk, mener sorenskriveren.