• Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (til venstre) diskuterer med på- og avtroppande fylkesleiar Roy Steffensen og Kari Raustein.

– Det er mange som "Glassjenta"

Sterk kritikk mot barnevernet på Frp-årsmøtet.